Mitsubishi RMC-350A-L-22油马达

Mitsubishi RMC-350A-L-22油马达

Mitsubishi RMC-350A-L-22油马达

Mitsubishi RMC-350A-L-22油马达基本介绍

日本三菱原装柱塞马达RMC-350A-L-22Y三菱吊机液压马达

MITSUBISHI hydraulic motor

Type:RMC350A-22Y

Mitsubishi RMC-350A-L-22油马达性能特点

 

Mitsubishi RMC-350A-L-22油马达技术参数

 

Mitsubishi RMC-350A-L-22油马达使用说明

 

Mitsubishi RMC-350A-L-22油马达采购须知

状态:二,手翻新件,Second hand good coditionsalready tested

质保:发货后6个月内保修;保修地点广州本公司车间;

Warranty 6 month

主营产品:液压马达,液压泵,液压密封件,液压阀件